O fundacji

FUNDACJA MIĘDZYMIASTOWA

Fundacja powstała w maju 2013 roku, by prowadzić działalność wspierającą rozwój nauki, kultury oraz aktywności lokalnej, partycypacji obywatelskiej i równości szans. Szczególnie istotne jest dla nas wspieranie inicjatyw mających na celu diagnozowanie i rozwiązywanie problemów społecznych przy użyciu innowacyjnych narzędzi oraz analiza i prowadzenie działalności kuratorskiej i artystycznej. Choć fundacja istnieje od niedawna i nie prowadziła jeszcze projektu pod własnym szyldem, to jej członkowie – w dużej mierze pracownicy naukowi UAM – posiadają bogate doświadczenie badawcze i dorobek publikacyjny,

Więcej

Aktualności

MŁODZI I TEATR

Szanse i bariery na przykładzie Wielkopolski Jakie są relacje młodych ludzi z teatrem? Gdzie się z nim zetknęli i co z tego wyniknęło? Co w teatrze przyciąga, a co odpycha i jak wpływa na to kontekst i forma wydarzenia teatralnego? Czy o teatrze się rozmawia? Nasz projekt zadawał te właśnie pytania i szukał na nie odpowiedzi, próbując spojrzeć na nie z perspektywy różnych osób – młodych ludzi w wieku 16-19 lat, nauczycieli i opiekunów kół teatralnych, pracowników instytucji kultury.